30 maart 2014


Algemene Ledenvergadering


Al weer voor de 84e keer hield de Vereniging voor Plaatselijk Belang Garderen haar jaarvergadering om zodoende haar leden van het reilen en zeilen in Garderen op de hoogte te houden en de leden de gelegenheid te geven om hun mening over dorpse zaken kenbaar te maken.


Lees hier het hele artikel


28 augustus 2014


Wildarena Witte Hoogt in Speulderbos is klaar


Het spotten van wilde dieren is een ervaring waar bezoekers voor naar de

Veluwe komen. Dankzij een mooie samenwerking in de streek is nu de nieuwe wildobservatieplaats in het Speulder- en Sprielderbos van Staatsbosbeheer klaar. Met alle betrokken partijen is de wildarena Witte Hoogt vandaag geopend in het bos. Over enkele maanden kunnen bezoekers mee met excursies onder begeleiding van de boswachter naar de wildarena Witte Hoogt.


Lees hier het hele artikel


8 oktober 2014


Trapveld Garderen nog steeds niet opgeknapt


De fractie van de Christen Unie (CU) wil van het Barneveldse college van burgemeester en wethouders weten waarom het trapveld aan de Van de Craatslaan/Dr. J.P. Kruimellaan in Garderen nog altijd niet is opgeknapt. De CU wil tevens dat er een sport- en spelkast komt.Lees hier het hele artikel


10 november 2014


Renovatie speelveldje in zicht?


Het speelveldje gelegen aan de Van de Craatslaan en de Dr. J.P. Kruimellaan in Garderen is door de hieraan grenzende nieuwe woonwijk De Hoge Eng ongeveer gehalveerd. Om dit speelveldje toch weer enigszins acceptabel te maken waren er plannen om het speelveldje in mei van dit jaar op te knappen. Tot op heden is daar echter nog niets van te zien. Reden waarom gemeenteraadslid Lukas Scheijgrond van de ChristenUnie besloot een brief te sturen naar het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Barneveld om meer duidelijkheid over de plannen voor het veldje te krijgen.


Lees hier het hele artikel
Actueel nieuws

20 november 2013


‘Aan de slag met dorpsvisie voor Garderen


Het is zaak om de komende periode, samen met de gemeente Barneveld en alle belanghebbende partijen binnen de commissie Garderen Vooruit, toe te werken naar een nieuwe concrete dorpsvisie voor Garderen.  Dat zegt Ton van Krevel, de nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang Garderen.


Lees hier het hele artikel


1 april 2015


Plaatselijk Belang groeit weer


,,De gemeente Barneveld heeft beloofd dat het speelveldje in de wijk 't Hoogt in Garderen nog vóór deze zomer wordt opgeknapt. Met dank aan alle omwonenden die de moeite hebben genomen de enquete in te vullen". Dit was een van de positieve berichten die voorzitter Ton van Krevel van Plaatselijk Belang Garderen de aanwezigen tijdens de vorige week

gehouden ledenvergadering kon mededelen.Lees hier het hele artikel
17 april 2015


Koningseik herplant


De Koningseik, die op 30 april 2013 is geplant ter ere van de kroning van Z.K.H. Willem Alexander heeft het niet gered. Vandaag is een nieuwe eik geplant geheel gesponsord door Staatsbosbeheer. Lennard Jasper heeft de boom afgeleverd en in samenwerking met groep 8 van de PBS heeft Jeffrey Kloezeman de werkzaamheden uitgevoerd nadat hij alle voorbereidingen had getroffen en de benodigde materialen/materieel had geregeld. Toen de boom eenmaal in zijn volle glorie op zijn plek stond was het tijd voor heerlijke oranje soesjes, deels gesponsord door Bakkerij Schuiteman.

Allemaal hartelijk dank voor de medewerking en wij gaan er van uit, dat deze boom hééé’l erg oud zal worden!

20 april 2015


Locatiestudie AZC in de Gemeente Apeldoorn


Het Centraal  Orgaan opvang asielzoekers heeft aan de gemeente Apeldoorn medewerking gevraagd aan de opvang van 600 tot 800 asielzoekers in Apeldoorn. Het college heeft daar positief op gereageerd en opdracht gegeven voor een locatiestudie. Apeldoorn heeft de ambitie om bij te dragen aan de opvang van 600 tot 800 vluchtelingen, maar sluit niet uit dat de opvang over meer locaties wordt verdeeld.

Omdat één van de locaties in de directe omgeving van ons dorp ligt (Kazerneterrein Nieuw Milligen), is Plaatselijk belang Garderen toegevoegd aan de te betrekken dorps- en wijkraden.


Lees hier het hele artikel

20 april 2015


Sport- en spelkast vrijwilligers gezocht!


Voor de sport- en spelkast, die binnenkort geplaatst zal worden op het veldje aan de Kruimellaan in Garderen is men dringend op zoek naar vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe minder vaak ze een keer hoeven mee te draaien. Tijden en dagen worden in overleg vastgelegd.

In de sport- en spelkasten van de gemeente Barneveld zitten verschillende sport- en spelmaterialen waarmee buurtkinderen buiten en binnen kunnen spelen. Er zijn bijvoorbeeld voetbaldoelen,  allerlei verschillende ballen, steps, gezelschapsspelen, tennis- en badminton rackets en skelters.  De kinderen kunnen het speelgoed gratis lenen tijdens de openingstijden. Het doel van een sport- en spelkast is het bieden van een veilige speelomgeving voor jeugd en jongeren in de wijk.


Meer informatie of direct aanmelden? Neem dan contact op met Tino Jansen, 06-27441036, t.jansen@barneveld.nl

29 juni 2015


Update komende werkzaamheden trapveldje Kruimellaan


Uit de bewonersenquête is gebleken dat de bewoners het trapveldje

graag met kunstgras uitgevoerd zien. De aanleg van het trapveldje

in Garderen wordt nu gecombineerd met de aanleg van twee andere

kunstgrasveldjes, in Barneveld en Kootwijkerbroek. Door de werkzaam-

heden te combineren worden kosten bespaard. Het aanbestedingstraject

loopt al. Zodra de aannemer bekend is maakt hij een planning van de

werkzaamheden, maar zoals het er nu naar uit ziet starten de werk-

zaamheden eind juli. Als eerste beginnen we met de aanleg van

Dr. J.P. Kruimellaan in Garderen.

23 maart 2016


Subsidieregeling afkoppelen hemelwater


Particulieren kunnen een subsidiebedrag van € 8 /m2 afgekoppeld oppervlak krijgen met een maximum van de werkelijke kosten of een maximum van € 500.


Klik hier voor de subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater zoals die recent door de gemeenteraad is vastgesteld.


Het aanvraagformulier kan alleen door de eigenaar van een perceel worden ingediend.


Het afkoppelen kunt u op verschillende manieren doen:30 maart 2016


Plaatselijk Belang Garderen en Gemeente Barneveld inventariseren waterafvoer in Garderen


In 2015 heeft Reinout van den Born (Metorologist bij Meteo Group) tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Garderen een boeiende presentatie gegeven over de specifieke kenmerken van Garderen voor wat betreft neerslag. Hieruit kwam het idee naar voren om dit te delen met de Gemeente Barneveld en ter plaatse in Garderen een toelichting te geven.

Lees hier het hele artikel

30 juni 2017


Fietspad Lage Boeschoterweg wordt alsnog in ere (beton) hersteld!


Gisteren (29 juni 2017) heeft het college van burgemeester en wethouders de antwoorden gegeven op de vragen van Pro’98 over het fietspad Lage Boeschoterweg.

Gemeente Barneveld is voornemens om een betonfietspad te realiseren. Belangrijkste argument is de terugkerende vraag vanuit Plaatselijk Belang Garderen. 


We hebben dus een fantastisch resultaat bereikt!


Tevens hebben wij aangegeven dat het onze voorkeur heeft om ook het fietspad langs de schaapskooi in beton uit te voeren zodat het geheel aansluit op het nieuwe betonpad van de Arnhemsekarweg. Dit punt zal worden meegenomen in de besluitvoorbereiding.