Designed by AVM-ELECTRA Garderen

aanmeldings formulier

Wijkplatform

Voor wijkplatforms staan bewoners centraal; zij moeten zich binnen de grenzen van hun dorp veilig voelen en in vrijheid kunnen opgroeien, leven, wonen en contacten onderhouden met elkaar. Het platform vindt begrippen als veiligheid en leefbaarheid dan ook heel belangrijk.

Om goed te kunnen functioneren heeft het platform daarvoor naast de ondersteuning van gemeente, politie en woningstichting, vooral de medewerking nodig van bewoners. Zij zijn de ogen en oren van het platform. Het platform springt niet op de barricade, maar wil in overleg met betrokken partijen consensus zien te bereiken, met als ultiem doel een betere saamhorigheid binnen het dorp bereiken en daardoor een versterking van haar positie richting de lokale overheid. De gemeente Barneveld kent 17 wijkplatforms.


Alle zaken die de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp betreffen kunnen op de agenda gezet worden. U kunt dan denken aan concrete zaken als: hondenpoep, te weinig parkeerplaatsen, foutief parkeren, overlast door te hard rijden, jongerenproblematiek, drugsgebruik etc.


Een wijkplatform vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen komen alle onderwerpen aan de orde die bij het platform zijn binnengekomen, of waarvan de gemeente een mening wil horen. Ook onderwerpen die nog in behandeling zijn (uit eerdere vergaderingen) komen opnieuw aan de orde. Alle onderwerpen worden geïnventariseerd in een prioriteitenlijst, zodat de voortgang gegarandeerd wordt.

Wijkplatform Garderen vergadert 5 maal per jaar; voor de exacte data zie het vergaderrooster.


Heeft u iets te melden? Dat kan persoonlijk bij de wijkplatformleden of via info@plaatselijkbelanggarderen.nl


Leden wijkplatform Garderen: Wilma Borren (gebiedsgebonden agent), Edson Brukx (medewerker gemeente Barneveld), de bestuursleden van Plaatselijk Belang Garderen.

Zorgeloos op vakantie? Klik hier voor tips van het Wijkplatform.
Goede buren, betere buurten

Verkeersveiligheid in de buurt

Wat kunt u doen en met wie kunt u contact opnemen als u denkt dat iemand in uw omgeving hulp nodig heeft? Raadpleeg de signaleringskaart


Sport- en spelkast vrijwilligers gezocht!