Designed by AVM-ELECTRA Garderen

aanmeldings formulier

Vergaderingen

Het bestuur vergadert iedere derde woensdag van de maand in de Dr. Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34. Van 19.30 uur tot 20.00 uur wordt het spreekuur gehouden, waarbij de inwoners terecht kunnen met vragen en of opmerkingen. Aansluitend is de maandelijkse vergadering.


In juli en augustus zijn er geen vergaderingen in verband met de vakantie periode. In het geval dat de vergadering op biddag of dankdag valt, schuift de vergadering een week op. Mocht u iets willen delen of overleggen met Plaatselijk Belang; dan graag even vooraf doorgeven via ons contactformulier.


De leden van het Plaatselijk Belang hebben zitting in de vergaderingen met het wijkplatform; daarbij schuiven aan de gebiedsgebonden agent en een medewerker van de gemeente Barneveld. Zie verdere informatie over het wijkplatform onder de gelijknamige tab boven aan de pagina.


In het eerste kwartaal van het jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden ontvangen hiervoor tijdig de aankondiging met agendapunten. De notulen worden na de vergadering op de website gepubliceerd.