AZC Nieuw Milligen

Gemeente Apeldoorn wil AZC in Nieuw Milligen: Verslag laatste ontwikkelingen

15 Mei: Bespreking tussen Gemeente Barneveld en Apeldoorn, Plaatselijk Belang Garderen,
Uddels belang en de twee ondernemersverenigingen uit Garderen en Uddel.
– Op 14 Mei uitgenodigd door gemeente Barneveld en gemeente Apeldoorn voor
bespreking zonder vooraf opgegeven reden.
– Burgemeester van Apeldoorn geeft aan dat er een noodlocatie AZC komt net buiten
Garderen op defensieterrein voor 1500 mensen.
– Deze aankondiging komt uit het niets naar voren en wij worden overrompeld door
deze kennisgeving. Natuurlijk zijn we overvallen met dit voorstel.
– Er is door ons direct aangegeven dat dit soort aantallen niet past bij een dorpje als
Garderen. Ongepast, niet over nagedacht, ongenuanceerd, niet in het belang van
asielzoekers om ergens in weiland gehuisvest te worden. De vraag is sowieso of je
asielzoekers in Garderen moet plaatsen. Wij zijn een klein dorpje en met zeer
beperkte voorzieningen op alle gebied! Hier is niemand mee gebaat.
– Twee verliezers: de asielzoekers en Garderen!

16 Mei: (vroege ochtend): Brief in brievenbus bij Garderenen – 1500 asielzoekers.
– Kern van deze brief: De gemeente Apeldoorn onderzoekt samen met het COA een
mogelijke tijdelijke opvanglocatie voor 1500 asielzoekers aan de
Garderensemolenweg/Kampweg. Dit is voor 1 jaar met de optie dit te verlengen met
maximaal één jaar. De druk op de asielketen is hoog, waardoor noodopvang nodig is.
Defensie en COA bekijken welke Rijksgronden hiervoor geschikt zijn. Het college van
B&W van Apeldoorn ondersteunt deze verkenning en zal een omgevingsvergunning
aanvragen als de locatie geschikt blijkt. De gemeente Barneveld en de omliggende
dorpen, zoals Garderen, worden bij de verkenning betrokken vanwege de impact op
de gemeenschap. Indien de opvang doorgaat, volgt een informatiebijeenkomst en
blijft er intensief contact tussen de betrokken gemeenten en het COA.

16 Mei (11:16): Bericht van burgemeester Barneveld aan Plaatselijk belang Garderen, Uddels
Belang en beide ondernemersverenigingen: 1500  500 asielzoekers.
– Kern van dit bericht: In Nederland is er een groot tekort aan (tijdelijke)
opvangplekken voor asielzoekers. Het Kabinet onderzoekt daarom de inzet van
"Rijksgronden", waaronder een defensieterrein in Apeldoorn. Na overleg tussen
gemeente Apeldoorn/Barneveld, COA en Defensie wordt nu een verkenning gestart
voor de opvang van maximaal 500 asielzoekers nabij Garderen; dit doet recht aan de
signalen die we krijgen uit de samenleving.

16 Mei (13:00): Verhaal Barneveldse krant (later op de dag ook door Omroep Gelderland
gepubliceerd).
– Kern van krantenartikel: De gemeente Apeldoorn onderzoekt samen met het COA
een tijdelijke opvanglocatie voor 500 asielzoekers op een Defensieterrein in Nieuw-
Milligen, nadat bleek dat 1500 asielzoekers te veel was. De asielzoekers zouden voor
een jaar in paviljoens worden gehuisvest, met mogelijke verlenging van nog een jaar.
Ton van Krevel, voorzitter van Plaatselijk Belang Garderen, noemt de plannen
onverantwoord vanwege het gebrek aan faciliteiten: “Er is niks te doen. Het is
grasland, militair terrein. Dat kun je de asielzoekers niet aandoen”. Hij benadrukt dat

Garderen, met slechts 2100 inwoners, de extra druk van zoveel asielzoekers niet kan
dragen. Daarnaast wijst Van Krevel op de Natura 2000-status van het gebied en
noemt de plannen meten met twee maten. Binnen enkele weken wordt duidelijk of
de opvang er daadwerkelijk komt. Als het doorgaat, organiseert de gemeente, samen
met het COA, een informatiebijeenkomst.

16 Mei (17:12): Bericht aan inwoners Garderen met optie om contact te leggen met
Gemeente Barneveld betreft vragen over AZC.
[email protected]

17 Mei (14:26): Omroep Gelderland publiceert artikel: ‘AZC is oorlog: pantservoertuig en
boom beklad’.
– Kern van krantenartikel: In Nieuw Milligen en Garderen zijn een pantservoertuig en
een boom beklad en omgezaagd met teksten tegen de komst van asielzoekers. De
mogelijke opvang van 500 asielzoekers op een Defensieterrein zorgt voor onrust.
Omwonenden noemen de komst onverantwoord en vrezen dat hun kleine dorpen de
druk niet aankunnen.

17 Mei (18:15): Ter info — artikel Omroep Gelderland betreft keuze Nijkerk op gebied van
opvanglocaties en asielzoekers.
– NIJKERK – De gemeente Nijkerk gaat voorlopig niet op zoek naar een opvanglocatie
voor asielzoekers. Aanleiding is het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, BBB en NSC,
waarin staat dat de formerende partijen de spreidingswet willen intrekken. Nijkerk is
daarmee de eerste gemeente in Nederland die een pauze aankondigt.
Het college van burgemeester en wethouders wacht nu op de gemeenteraad. Die
besluit eind deze maand over de aanpak. "Na de bespreking in de raad wordt
duidelijk hoe de gemeente Nijkerk verder gaat met dit vraagstuk", laat de gemeente
weten aan het ANP. In de spreidingwet staat dat alle gemeenten moeten bijdragen
aan het opvangen van asielzoekers. Nijkerk zou volgend jaar 278 asielzoekers moeten
opvangen.

Reactie PB Garderen
– Wij willen z.s.m. een informatieavond voor onze inwoners waarbij de gemeente open
staat voor vragen, reacties en ideeën omtrent de aanvraag van een asielzoekers
locatie.