Algemene informatie

Plaatselijk Belang Garderen

In onze gemeente Barneveld is een netwerk van 16 belangenverenigingen/wijkplatforms. Zij zijn een aanspreekpunt voor hun eigen dorp of wijk. Plaatselijk Belang Garderen (PBG) werkt samen met gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de Woningstichting.
PBG pakt signalen op uit ons dorp over veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang. In overleg met betrokkenen zoekt het platform naar een oplossing.

Contact met gemeente Barneveld

Voor Plaatselijk Belang Garderen (PBG) staan onze inwoners centraal; zij moeten zich binnen de grenzen van ons dorp veilig voelen en in vrijheid kunnen opgroeien, leven, wonen en contacten onderhouden met elkaar. PBG vindt begrippen als veiligheid en leefbaarheid dan ook heel belangrijk.
Om goed te kunnen functioneren heeft PBG daarvoor naast de ondersteuning van gemeente, politie en woningstichting, vooral de medewerking nodig van onze inwoners. Deze inwoners zijn de ogen en oren van PBG.
PBG springt niet op de barricade, maar wil in overleg met betrokken partijen consensus zien te bereiken, met als ultiem doel een betere saamhorigheid binnen ons dorp en daardoor een versterking van onze positie richting de lokale overheid.

Bestuursvergadering en inloopspreekuur

Het bestuur vergadert iedere derde woensdag van de maand in De Wardborg, Koningsweg 27 in Garderen. Vooraf aan de vergadering wordt een inloop spreekuur gehouden van 19.30 uur tot 20.00 uur. De inwoners van Garderen zijn van harte welkom met vragen en/of opmerkingen. Aansluitend is daarna de bestuursvergadering. In juli en augustus zijn er geen vergaderingen in verband met de vakantie periode.
Mocht u iets willen melden of bespreken met het bestuur buiten deze vergaderingen; dan graag dit via het contactformulier van de website doorgeven.
Het is goed om te weten dat de bestuursleden van het Plaatselijk Belang Garderen veelvuldig contact hebben met de gemeente Barneveld en andere partijen.

Ledenvergadering

In het eerste kwartaal van het jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden ontvangen hiervoor tijdig de aankondiging met agendapunten. De notulen worden na de vergadering op de website gepubliceerd