Vergaderingen

Het bestuur vergadert iedere derde woensdag van de maand in De Wardborg, Koningsweg 27 in Garderen. Van 19.30 uur tot 20.00 uur wordt een inloop spreekuur gehouden, waarbij de inwoners van Garderen welkom zijn met vragen en of opmerkingen. Aansluitend is daarna de bestuursvergadering.

In juli en augustus zijn er geen vergaderingen in verband met de vakantie periode. In het geval dat de vergadering op biddag of dankdag valt, schuift de vergadering een week op. Mocht u iets willen delen of overleggen met Plaatselijk Belang; dan graag even vooraf doorgeven via ons contactformulier.

De leden van het Plaatselijk Belang hebben zitting in de vergaderingen met het wijkplatform; daarbij schuiven aan de gebiedsgebonden agent en een medewerker van de gemeente Barneveld. Zie verdere informatie over het wijkplatform onder de gelijknamige tab boven aan de pagina.

In het eerste kwartaal van het jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden ontvangen hiervoor tijdig de aankondiging met agendapunten. De notulen worden na de vergadering op de website gepubliceerd.

Inloopspreekuur

3e woensdag v/d maand

behalve juli en augustus

19.30 tot 20.00 uur

Locatie: De Wardborg, Garderen