Plaatselijk Belang Garderen: Samen kom je verder!

Nieuwe informatie gemeente Barneveld over de ontwikkelingen rondom de Prins Bernhardschool in Garderen.

Woningstichting Barneveld heeft ideeën ontwikkeld voor het gebied van de 20 huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat 2 t/m 24 en 9 t/m 23. Op dinsdagavond 17 januari heeft de Woningstichting Barneveld hun ideeën gedeeld met de bewoners van deze huizen.

Nieuwe woningen bouwen aan de Doctor H.C. Bosstraat

De huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De huizen zijn oud (67-77 jaar) en niet energiezuinig. Het comfort en de kwaliteit van de huizen voldoen niet meer. Het kost erg veel geld om de huizen op te knappen. Daarom wil Woningstichting Barneveld de huidige huurhuizen afbreken en er meer nieuwe huizen terugbouwen.

Nieuwe huisvesting Prins Bernhardschool en woningbouw

Het afbreken van de 20 huurhuizen aan de H.C. Bosstraat biedt mogelijkheden voor aanvullende ontwikkelingen in het gebied. Zo is de Prins Bernhardschool dringend toe aan een nieuw gebouw. Nieuwbouw voor de school op een andere plek binnen het gebied heeft als voordeel dat er geen tijdelijke noodschool nodig is. Het voormalige bedrijfspand van Van de Kolk ligt op een onlogische plek midden tussen huizen in. Deze locatie – in combinatie met de locatie waar nu de huurhuizen van Woningstichting Barneveld staan – kunnen we, samen met Van de Kolk, herontwikkelen tot woningbouw. Het afbreken van de huidige woningen is voor de bewoners ingrijpend. Sommige van hen wonen al lange tijd en naar tevredenheid in hun huurhuis aan de Doctor H.C. Bosstraat. Woningstichting Barneveld gaat deze bewoners begeleiden naar een andere passende woning. Als zij dat willen, kunnen ze later terugkeren in een nieuwe woning die worden gebouwd in Garderen.

Een globale planning ziet er als volgt uit

We verwachten dat de eerste huurhuizen op zijn vroegst halverwege 2024 kunnen worden afgebroken. Op die plek kan het nieuwe schoolgebouw komen. Daarna kan de school verhuizen (2025) en kan het oude schoolgebouw worden afgebroken. Op die oude locatie van de school kunnen dan nieuwe huizen worden gebouwd (2026). Rond die tijd kunnen de overige huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat worden afgebroken. Ook daar kunnen vervolgens nieuwe huizen worden gebouwd (2027).

In de zomer kunnen we hopelijk meer informatie geven over de plannen

We staan aan het begin van een langdurig traject. Er is nog veel onduidelijk over de plannen, omdat we u zo vroeg mogelijk wilden informeren. Ook willen we de bewoners van de huurhuizen betrekken bij de uitwerking van de plannen. Daarom is er nog geen kant-en-klaar plan. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd door ons of door de Woningstichting Barneveld.

Januari 2023
Gemeente barneveld

Parkeerschijf verplicht op parkeerterrein Versteghehof

Op het parkeerterrein aan de Versteghehof in Garderen is een blauwe zone ingesteld. De blauwe zone geldt tussen 9.00 en 18.00 uur in de periode april tot en met oktober. Parkeerders mogen tijdens deze periode maximaal 2 uur parkeren en moeten hierbij gebruik maken van een parkeerschijf. De parkeervakken zijn aangegeven met een blauwe lijn.

De blauwe zone is tijdens het zomerseizoen ingesteld om voor (kort parkerende) centrumbezoekers te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid dicht bij het centrum. Bewoners die binnen een loopafstand van 100 meter van het parkeerterrein wonen en niet kunnen parkeren op eigen terrein kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ga hiervoor naar https://barneveld.parkeerservice.nl

maart 2023

Samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor een leefbare en vitale omgeving voor de enclave

Garderen – Elspeet- Uddel – Speuld

lees verder

november 2022
lees verder
oktober 2022