Maar daar lijkt verandering in te komen. Vorige week kondigde wethouder Bennie Wijnne aan dat de gemeente meer aandacht zal besteden aan nieuwbouw in het dorp. Maandagavond werd de daad bij het woord gevoegd. ,,We hebben inderdaad met ambtenaren gesproken over mogelijke bouwlocaties”, aldus een tevreden Van Krevel. ,,Er lijkt nu eindelijk wat los te komen.”

Door de bijzondere ligging op de Veluwe is Garderen gebonden aan strenge provinciale regels. Nieuwbouw buiten de bebouwde kom ligt hierdoor lastig; de randen ervan vormen is een zekere rode lijn, waarbuiten geen nieuwe huizen mogelijk zijn. ,,In de bijeenkomst van maandag konden we het overal over hebben, dus ook over uitbreiding. Het was een bijeenkomst met een open vizier. Het lijkt erop dat er nu echt doorgepakt gaat worden.”

Momenteel wordt er weer gebouwd in Garderen, voor het eerst in jaren. Op de locatie van de voormalige hovenier Kloezeman aan de Koningsweg komen 26 woningen, op de plek van het oude dorpshuis De Koepel 14 stuks. Daar moeten de komende jaren twintig per jaar aan worden toegevoegd, als het aan Van Krevel ligt. ,,Het is goed dat er weer wordt gebouwd, want er was ook wel een inhaalslag nodig. Maar dan red je het met deze woningen alleen niet. Als er drie jaar niet is gebouwd, sta je toch alweer zestig in de min, als het ware. De wil bij de gemeente om snel te bouwen in Garderen is groter geworden. Nu heb je bouwplannen niet ineens morgen gerealiseerd, maar we hebben goede hoop dat we nu echt stappen kunnen gaan zetten.”

Plaatselijk Belang Garderen werkt al enige tijd aan een dorpsvisie. Die is bijna klaar. ,,Binnen nu en een paar maanden kunnen we die presenteren”, weet de voorzitter. ,,Daar hoort ook een dorpsagenda bij: een plan van de manier waarop die ideeën in de dorpsvisie tot uitvoer moeten worden gebracht. Hoeveel geld is er nodig? Welke mensen kunnen aan de slag en met welk mandaat? Die vragen zullen ook spoedig beantwoord worden.”

Belangrijk onderdeel van die dorpsvisie is ook de aanpak van de veelbesproken verkeerssituatie in het dorp. Dagelijks passeert er een groot aantal zware vrachtwagens, maar ook hier lijkt een doorbraak aanstaande, aldus Van Krevel. ,,Inmiddels zijn we zover dat we vrachtverkeer met bebording om het dorp proberen te geleiden.”

Tegelijk is de wil er bij zowel de gemeente Barneveld als de provincie Gelderland (de wegbeheerder van het traject tussen de rotondes bij Gasterij Zondag en Uddel) om de maximumsnelheden te verlagen. De hele bebouwde kom zou 30 kilometer per uur moeten worden en de toegangswegen vanuit Voorthuizen/Stroe en Uddel 60. ,,Dit alles om Garderen minder aantrekkelijk te maken voor vrachtverkeer. De navigatiesystemen zouden hierdoor automatisch aangepast worden, waardoor ze om het dorp heen rijden. Voor het traject tussen Garderen en Uddel moet er nog wel gesproken worden met de gemeente Apeldoorn. Maar laten we nu eerst dat aanpakken waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. Zo moet Garderen stukje bij beetje vitaler worden.”

Jannes Bijlsma (Barneveldse krant) – april 2022