Plaatselijk Belang Garderen: Samen kom je verder!

Tijdens de presentatie laat de gemeente Barneveld locaties op een kaart zien waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden.
Passend bij het karakter en de kwaliteiten van Garderen. Met een korte toelichting op het proces en de genoemde locaties. U BENT VAN HARTE WELKOM!

Waar blijft toch de oplossing voor verkeersprobleem Garderen?' - Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

‘Eindelijk!’ Garderen heeft nu z’n gewenste vrachtwagenverbod

De champagnefles is feestelijk ontkurkt in Garderen. Na vele jaren van onderhandelen, onderzoeken en lobbyen door Plaatselijk Belang Garderen en Garderense Ondernemers Vereniging, mag er sinds 1 september 2023 geen groot vrachtverkeer meer door Garderen rijden, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Het verbod gaat gelden op alle toegangswegen tot het centrum van Garderen ten zuiden van de Dorpsstraat. Dit wil zeggen dat vrachtverkeer niet via de Hogesteeg, de Hoge Boeschoterweg, Hulakkerweg en Oud Milligenseweg het dorp in kan rijden. Met name de afsluiting van de Hogesteeg zal veel vrachtverkeer moeten weren. Vrachtwagens moeten nu richting de A1 vanuit Uddel omrijden via Nieuw Milligen, om zo via de rotonde bij busstation De Wittenberg uit te komen bij de snelweg ter hoogte van Stroe.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Garderen is blij met deze oplossing. Jarenlang is er aan de bel getrokken bij zowel de gemeente Barneveld als bij de provincie Gelderland, want de inwoners van Garderen zuchten al jaren onder een enorme stroom aan vrachtwagens die dagelijks door het dorp rijdt. ,,Het zijn er te veel, het is er te smal en te onveilig. Dat was bij iedereen die erover gaat wel duidelijk, maar om een of andere reden gebeurde er maar niets.

Lees verder: De strijd van Garderen: terugblik op lang gevecht om vrachtwagenverbod

september 2023

Nieuwe informatie gemeente Barneveld over de ontwikkelingen rondom de Prins Bernhardschool in Garderen.

Woningstichting Barneveld heeft ideeën ontwikkeld voor het gebied van de 20 huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat 2 t/m 24 en 9 t/m 23. Op dinsdagavond 17 januari heeft de Woningstichting Barneveld hun ideeën gedeeld met de bewoners van deze huizen.

Nieuwe woningen bouwen aan de Doctor H.C. Bosstraat

De huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De huizen zijn oud (67-77 jaar) en niet energiezuinig. Het comfort en de kwaliteit van de huizen voldoen niet meer. Het kost erg veel geld om de huizen op te knappen. Daarom wil Woningstichting Barneveld de huidige huurhuizen afbreken en er meer nieuwe huizen terugbouwen.

Nieuwe huisvesting Prins Bernhardschool en woningbouw

Het afbreken van de 20 huurhuizen aan de H.C. Bosstraat biedt mogelijkheden voor aanvullende ontwikkelingen in het gebied. Zo is de Prins Bernhardschool dringend toe aan een nieuw gebouw. Nieuwbouw voor de school op een andere plek binnen het gebied heeft als voordeel dat er geen tijdelijke noodschool nodig is. Het voormalige bedrijfspand van Van de Kolk ligt op een onlogische plek midden tussen huizen in. Deze locatie – in combinatie met de locatie waar nu de huurhuizen van Woningstichting Barneveld staan – kunnen we, samen met Van de Kolk, herontwikkelen tot woningbouw. Het afbreken van de huidige woningen is voor de bewoners ingrijpend. Sommige van hen wonen al lange tijd en naar tevredenheid in hun huurhuis aan de Doctor H.C. Bosstraat. Woningstichting Barneveld gaat deze bewoners begeleiden naar een andere passende woning. Als zij dat willen, kunnen ze later terugkeren in een nieuwe woning die worden gebouwd in Garderen.

Een globale planning ziet er als volgt uit

We verwachten dat de eerste huurhuizen op zijn vroegst halverwege 2024 kunnen worden afgebroken. Op die plek kan het nieuwe schoolgebouw komen. Daarna kan de school verhuizen (2025) en kan het oude schoolgebouw worden afgebroken. Op die oude locatie van de school kunnen dan nieuwe huizen worden gebouwd (2026). Rond die tijd kunnen de overige huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat worden afgebroken. Ook daar kunnen vervolgens nieuwe huizen worden gebouwd (2027).

In de zomer kunnen we hopelijk meer informatie geven over de plannen

We staan aan het begin van een langdurig traject. Er is nog veel onduidelijk over de plannen, omdat we u zo vroeg mogelijk wilden informeren. Ook willen we de bewoners van de huurhuizen betrekken bij de uitwerking van de plannen. Daarom is er nog geen kant-en-klaar plan. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd door ons of door de Woningstichting Barneveld.

Januari 2023
Gemeente barneveld

Parkeerschijf verplicht op parkeerterrein Versteghehof

Op het parkeerterrein aan de Versteghehof in Garderen is een blauwe zone ingesteld. De blauwe zone geldt tussen 9.00 en 18.00 uur in de periode april tot en met oktober. Parkeerders mogen tijdens deze periode maximaal 2 uur parkeren en moeten hierbij gebruik maken van een parkeerschijf. De parkeervakken zijn aangegeven met een blauwe lijn.

De blauwe zone is tijdens het zomerseizoen ingesteld om voor (kort parkerende) centrumbezoekers te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid dicht bij het centrum. Bewoners die binnen een loopafstand van 100 meter van het parkeerterrein wonen en niet kunnen parkeren op eigen terrein kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ga hiervoor naar https://barneveld.parkeerservice.nl

maart 2023

Carillon in Garderen krijgt opknapbeurt; klokkenspel straks beter te horen.

De stichting de Barneveldse Beiaard en Plaatselijk Belang Garderen hebben met de gemeente Barneveld overlegd om het carillon in de Dorpskerk in Garderen een opknapbeurt te geven. De bedoeling is dat door middel van een aanpassing straks het klokkenspel veel beter in de omgeving te horen is. Ook wordt er een nieuwe trap geplaatst, waardoor het carillon beter bereikbaar wordt voor groepen bezoekers.

Door deze aanpassingen kunnen bijvoorbeeld straks bij feestelijke momenten, schoolbezoek, ouderengroepen of andere toeristische activiteiten het carillon in de kerktoren bezichtigd worden en zo te genieten van dit stukje cultureel erfgoed. De gemeente Barneveld geeft nu opdracht voor deze eenmalige aanpassing en trekt er ruim 7.300 euro voor uit.

oktober 2022

Samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor een leefbare en vitale omgeving voor de enclave

Garderen – Elspeet- Uddel – Speuld

lees verder

november 2022
lees verder
oktober 2022

Het schiet nog niet op met nieuwbouwplannen voor Garderen

Het schiet op dit moment totaal niet op met nieuwe woningbouwplannen voor Garderen. Om voor de komende jaren verdere vergrijzing van het dorp tegen te gaan, zijn vooral nieuwe betaalbare woningen echter hard nodig. Dat zegt voorzitter Ton van Krevel van Plaatselijk Belang Garderen. De belangenvereniging hamert al langere tijd op meer woningbouw in het dorp.

Verontrustend Eind januari 2023 behandelt de raadscommissie Grondgebied de meest recente versie van het document ‘faseren en doseren’, waarin de gemeente de lopende nieuwbouwplannen voor de komende jaren, tot en met 2026, uiteenzet. In dat plan zijn geen nieuwe projecten voor Garderen opgenomen. ,,En dat vinden we eigenlijk wel verontrustend’’, zegt Van Krevel. ,,De afgelopen tijd hebben we hier meerdere malen met wethouder Bennie Wijnne over gesproken. Hij heeft eerder wel door laten schemeren dat er plannen zijn waar nu aan gewerkt wordt, maar concreet zijn die nog niet gemaakt.’’ Wat volgens Van Krevel het mooiste zou zijn, is een nieuw Garderens project voor een wat grotere wijk die in fases in meerdere jaren gebouwd kan worden.. Er zijn wel weilanden direct aangrenzend aan het dorp waar volgens ons mogelijkheden zijn. We hoeven in Garderen geen honderden woningen, maar wel perspectief voor de komende jaren.’’

KlankbordgroepTon van Krevel verwacht wel dat het pleidooi uit Garderen duidelijk is en dat er de komende tijd wat gaat gebeuren. ,,Naar aanleiding van onze dorpsvisie is afgesproken dat een klankbordgroep met ambtenaren van de gemeente en enkele inwoners van het dorp aan de slag gaat.

januari 2023 – Barneveldse courant

Verkeersveiligheid bij De Wardborg en HC Bosstraat/schoolzone.

Plaatselijk Belang heeft overleg met de gemeente gehad om een aantal plekken in Garderen verkeersveiliger te maken. In de komende maanden worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Oversteek Wardborg.

Op bijgaande tekening/foto is aangegeven hoe de veiligheid wordt verbeterd.

mei 2022

Oversteek H.C. Bosstraat en schoolzone

Ook hier zal op korte termijn de veiligheid voor onze kinderen verbeteren. Ook de school is enthousiast over dit initiatief.