Plaatselijk Belang Garderen behartigt de leefbaarheid van de inwoners van Garderen.

 

Dorpsstraat in Garderen is nu veiliger.
Het heeft “even” geduurd, maar de Dorpsstraat in Garderen is vanaf november dit jaar voor de voetgangers een stukje veiliger geworden.
Een flink gedeelte van het voetpad werd daar, onder andere, gebruikt als parkeerplaats voor auto’s.
Samen met GOV heeft Plaatselijk Belang met de gemeente veel contact gehad om de veiligheid in de Dorpsstraat voor voetgangers te verbeteren.
Wij zijn blij dat dit nu eindelijk voor elkaar is ook al omdat veel inwoners hierover hun zorg hebben uitgesproken.
Met de afbakening doormiddel van paaltjes is nu duidelijk aangegeven dat dit een voetpad is.
Zoals gezegd: de Dorpsstraat is nu veiliger.

Inloopspreekuur

Het bestuur vergadert iedere derde woensdagavond van de maand. Door de huidige coronamaatregelen is de Wardborg vanaf 18.00 uur gesloten. Daarmee is het inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is voor de bestuursvergadering een telefonisch spreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur ingelast, waar je vragen of suggesties direct kunt bespreken. Tel. 06 20 01 14 82.
Je kunt voor vragen of suggesties ook het schriftelijke contactformulier gebruiken.

60 vrachtwagen-bedrijven hebben van de Gemeente een brief ontvangen om niet door Garderen te rijden

60 vrachtwagen-bedrijven zijn na de zomer in beeld gebracht door ter plekke de gegevens te noteren van de eigenaren.

Kort geleden hebben deze bedrijven een brief van de gemeente gehad, ondersteund door GOV en Plaatselijk Belang Garderen om niet door Garderen te rijden als deze bedrijven daar niet hoeven te zijn. Een verkorte versie van deze brief.

De kern van Garderen is grotendeels ingericht als 30 km/uur zone. Binnen deze zone maken fietsers en gemotoriseerde voertuigen samen gebruik van de rijbaan. De rijbanen zijn relatief smal en vooral de T-splitsing Dorpsstraat-Bakkerstraat is door de krappe vormgeving niet ingericht voor veelvuldig gebruik door vrachtverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de veiligheid van met name fietsers hierbij in het geding komt. Iedere (ongewenste) vrachtwagen zorgt voor onveiligheid en veel ergernis en dit komt ook niet ten goede aan de bedrijfsnaam van de betreffende ondernemer. Gebleken is dat voor de twee meest gebruikte routes een goed alternatief aanwezig is, onder andere door de aanleg van de rondweg om Voorthuizen.

Deze alternatieve geschikte routes zijn groen/rood gestippeld weergegeven op bijgaande afbeelding.

Inmiddels heeft het bestuur weer contact gezocht met wethouder H van Daalen van de gemeente Barneveld. Wederom is gevraagd wanneer de afspraak met de provincie plaats gaat vinden. (het betreft namelijk ook provinciale wegen) Dit is al eerder toegezegd.

Wordt vervolgd!

Muziekschool start 1 december lessen in Garderen

GARDEREN/BARNEVELD Muziekschool Barneveld start vanaf woensdag 1 december met muzieklessen in dorpshuis De Wardborg in Garderen. In eerste instantie kunnen alleen leerlingen die piano of gitaar spelen, straks lessen volgen in Garderen, maar de bedoeling is dat er op termijn ook lessen op andere instrumenten volgen.

Dat meldt Petra Luteijn namens de muziekschool, die momenteel al muzieklessen aanbiedt op de muziekschool aan het Theaterplein in Barneveld en in dorpshuis De Eng in Voorthuizen. De wens om ook in Garderen lessen aan te bieden, leeft in het dorp volgens haar al langer. ,,Al sinds de realisatie van het nieuwe dorpshuis aan de Koningsweg, zijn er plannen voor. En er is in het nieuwe pand ook een goede ruimte voor muzieklessen beschikbaar’’, zegt Luteijn. ,,Door de coronacrisis hebben de voorbereidingen om te kunnen starten langer geduurd dan gepland, maar nu is het zover dat we daadwerkelijk kunnen starten.’’

De muziekschool start ,,rustig’’ met lessen voor piano- en gitaarleerlingen. ,,Op basis van een eerder gehouden enquête in het dorp, weten we dat onder Garderenen de meeste vraag is naar lessen op deze twee instrumenten. Als op een later moment ruimte is om uit te breiden, kijken we welke instrumenten we nog meer willen aanbieden. Dat is ook afhankelijk van onder meer opbergruimte en , bijvoorbeeld in het geval van slagwerk, isolatie. Eerst willen we gewoon starten en zorgen dat iedereen in Garderen op den duur weet dat we in het dorp actief zijn.’’

Wat wel snel uitgebreid kan worden, is het cursusaanbod voor kinderen. Zo wil de muziekschool op korte termijn aan de slag met muziekcursussen Muziek op Schoot (voor ouders en kinderen tot vier jaar) en Kinderen Ontdekken Muziek (KOM) voor kinderen uit groep drie tot en met zes. ,,Die cursussen kunnen feitelijk van start gaan, zodra we hier voldoende aanmeldingen voor hebben.’’

bron: Barneveldse krant

Verkeersoverlast, dit kan zo echt niet meer!

Vrachtverkeer geen doorgang

GARDEREN 2021 moet het jaar worden waarin de verkeersveiligheid in Garderen definitief wordt opgelost. Wat Plaatselijk Belang-voorzitter Ton van Krevel betreft komen er spoedig aanvullende maatregelen vanuit de gemeente of provincie om een einde te maken aan de overlast van vrachtwagens in het dorp. Garderen is de vele doorgaande vrachtverkeer door het dorp nu echt zat. Het dorp dringt bij de gemeente Barneveld al jarenlang aan op maatregelen, maar in de ogen van Plaatselijk Belang Garderen heeft dat nog niets opgeleverd.

Het geduld van Van Krevel is al lang op, zoveel werd woensdagavond 22 september 2021 wel duidelijk bij de behandeling van het onderwerp over het verkeer in Garderen. Hij eiste gezwinde actie van de politiek en wethouder Hans van Daalen. ,,Laat nu maar eens zien hoeveel verantwoordelijkheid u voelt om Garderen verkeersveiliger te maken”, zei hij. ,,Na al die maanden en jaren van praten, moet er worden doorgepakt en een einde worden gemaakt aan de stroom vrachtwagens die niets in ons dorp te zoeken hebben. Dus: wat kan? Hoe gaan we het regelen? Wanneer is het voor elkaar?” De bezorgde voorzitter liet weten dat zijn dorp het hart vasthoudt. ,,We zijn bang dat dit tot desastreuze situaties gaat leiden.”

SNELHEID VERLAGEN Sinds de politiek in 2018 in het coalitieakkoord vastlegde dat er op dit dossier maatregelen moeten worden genomen, is het er niet minder druk op geworden met vrachtwagens. De provinciale N310 leidt dwars door Garderen, met als gevolg dat er nog altijd dagelijks vele vrachtauto’s door het dorp rijden. Gemiddeld gaat het om 127 wagens per dag, van zo’n tachtig bedrijven, bleek uit recente tellingen. In een recente rapport van adviesbureau Megaborn wordt onder meer geadviseerd om de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom naar 60 kilometer per uur te verlagen en dit te verkennen met de provincie. Daarnaast zou moeten worden onderzocht of de snelheid op alle wegen binnen de komgrenzen naar 30 kilometer per uur kan worden teruggebracht.

Lokaal Belang-raadslid en Gardereen Gert Hein Kevelam toonde zich minstens net zo ongeduldig als Van Krevel. ,,Als voorgestelde maatregelen worden nu het uitvoeren van een verkenningen, studie en evaluatie genoemd. Dat noem ik geen maatregelen. Het enige tastbare dat er in 3,5 jaar is gebeurd, is dat er een bordje ‘Putten rechtdoor’ in plaats van ‘Putten linksaf’ is gezet.” Lukas Scheijgrond (CU) vond ook dat een concrete oplossing lang op zich laat wachten, maar stelde ook dat de eerste ‘voorzichtige stappen’ zijn gezet. Hij noemde de tijdelijke tekstkarren die de afgelopen twee zomers ter hoogte van de rotondes richting Stroe en Uddel zijn geplaatst en het feit dat – op verzoek van de gemeente – een aantal bedrijven hun chauffeurs heeft opdragen Garderen te mijden.

BIJZONDER JAAR Wethouder Hans van Daalen had er begrip voor dat het dorp aandringt op spoedige maatregelen. ,,Dat ongeduld zit er bij mij en onze medewerkers ook”, sprak hij. ,,Het heeft lang geduurd, maar er zijn gezamenlijke stappen gezet. Vergeet ook niet dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben. Laten we nu vooral kijken naar hoe we zaken kunnen realiseren.”

Hij legde uit dat er sprake is van een ingewikkelde situatie in Garderen. ,,Er ligt geen rondweg om Garderen en je kunt het dorp niet gemakkelijk afsluiten. Ook het feit dat er bevoegdheden bij verschillende partijen liggen, waaronder de provincie, maakt het gecompliceerd. Als er een simpele oplossing was, hadden ‘m allang doorgevoerd.” Met de rapporten in de hand, wil Van Daalen nu zelf richting de provincie stappen om dit dossier op te gaan lossen en stelde Van Krevel voor dit samen te doen. Die nam de uitnodiging aan, maar hield de druk er tegelijk vol op. ,,Prima hoor, maar we wachten nu al drie jaar. Dat kun je haast geen ongeduld meer noemen. Laten we hout gaan snijden bij de provincie en de zaak voor elkaar maken.”

Bron: Barneveldse krant, Jannes Bijlsma

Dorpsvisie

Binnenkort volgt nieuwe info