Plaatselijk Belang GARDEREN ‘Baken in het groen’ word lid

Plaatselijk Belang Garderen behartigt de leefbaarheid van de inwoners van Garderen.

Lees de laatste ontwikkelingen.

Verkeersoverlast, dit kan zo echt niet meer!

Vrachtverkeer geen doorgang

GARDEREN 2021 moet het jaar worden waarin de verkeersveiligheid in Garderen definitief wordt opgelost. Wat Plaatselijk Belang-voorzitter Ton van Krevel betreft komen er spoedig aanvullende maatregelen vanuit de gemeente of provincie om een einde te maken aan de overlast van vrachtwagens in het dorp. Garderen is de vele doorgaande vrachtverkeer door het dorp nu echt zat. Het dorp dringt bij de gemeente Barneveld al jarenlang aan op maatregelen, maar in de ogen van Plaatselijk Belang Garderen heeft dat nog niets opgeleverd.

Het geduld van Van Krevel is al lang op, zoveel werd woensdagavond 22 september 2021 wel duidelijk bij de behandeling van het onderwerp over het verkeer in Garderen. Hij eiste gezwinde actie van de politiek en wethouder Hans van Daalen. ,,Laat nu maar eens zien hoeveel verantwoordelijkheid u voelt om Garderen verkeersveiliger te maken”, zei hij. ,,Na al die maanden en jaren van praten, moet er worden doorgepakt en een einde worden gemaakt aan de stroom vrachtwagens die niets in ons dorp te zoeken hebben. Dus: wat kan? Hoe gaan we het regelen? Wanneer is het voor elkaar?” De bezorgde voorzitter liet weten dat zijn dorp het hart vasthoudt. ,,We zijn bang dat dit tot desastreuze situaties gaat leiden.”

SNELHEID VERLAGEN Sinds de politiek in 2018 in het coalitieakkoord vastlegde dat er op dit dossier maatregelen moeten worden genomen, is het er niet minder druk op geworden met vrachtwagens. De provinciale N310 leidt dwars door Garderen, met als gevolg dat er nog altijd dagelijks vele vrachtauto’s door het dorp rijden. Gemiddeld gaat het om 127 wagens per dag, van zo’n tachtig bedrijven, bleek uit recente tellingen. In een recente rapport van adviesbureau Megaborn wordt onder meer geadviseerd om de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom naar 60 kilometer per uur te verlagen en dit te verkennen met de provincie. Daarnaast zou moeten worden onderzocht of de snelheid op alle wegen binnen de komgrenzen naar 30 kilometer per uur kan worden teruggebracht.

Lokaal Belang-raadslid en Gardereen Gert Hein Kevelam toonde zich minstens net zo ongeduldig als Van Krevel. ,,Als voorgestelde maatregelen worden nu het uitvoeren van een verkenningen, studie en evaluatie genoemd. Dat noem ik geen maatregelen. Het enige tastbare dat er in 3,5 jaar is gebeurd, is dat er een bordje ‘Putten rechtdoor’ in plaats van ‘Putten linksaf’ is gezet.” Lukas Scheijgrond (CU) vond ook dat een concrete oplossing lang op zich laat wachten, maar stelde ook dat de eerste ‘voorzichtige stappen’ zijn gezet. Hij noemde de tijdelijke tekstkarren die de afgelopen twee zomers ter hoogte van de rotondes richting Stroe en Uddel zijn geplaatst en het feit dat – op verzoek van de gemeente – een aantal bedrijven hun chauffeurs heeft opdragen Garderen te mijden.

BIJZONDER JAAR Wethouder Hans van Daalen had er begrip voor dat het dorp aandringt op spoedige maatregelen. ,,Dat ongeduld zit er bij mij en onze medewerkers ook”, sprak hij. ,,Het heeft lang geduurd, maar er zijn gezamenlijke stappen gezet. Vergeet ook niet dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben. Laten we nu vooral kijken naar hoe we zaken kunnen realiseren.”

Hij legde uit dat er sprake is van een ingewikkelde situatie in Garderen. ,,Er ligt geen rondweg om Garderen en je kunt het dorp niet gemakkelijk afsluiten. Ook het feit dat er bevoegdheden bij verschillende partijen liggen, waaronder de provincie, maakt het gecompliceerd. Als er een simpele oplossing was, hadden ‘m allang doorgevoerd.” Met de rapporten in de hand, wil Van Daalen nu zelf richting de provincie stappen om dit dossier op te gaan lossen en stelde Van Krevel voor dit samen te doen. Die nam de uitnodiging aan, maar hield de druk er tegelijk vol op. ,,Prima hoor, maar we wachten nu al drie jaar. Dat kun je haast geen ongeduld meer noemen. Laten we hout gaan snijden bij de provincie en de zaak voor elkaar maken.”

Bron: Barneveldse krant, Jannes Bijlsma

Vergaderingen en inloopspreekuur

Het bestuur vergadert iedere derde woensdag van de maand in De Wardborg, Koningsweg 27 in Garderen. Vooraf aan de vergadering wordt een inloop spreekuur gehouden van 19.30 uur tot 20.00 uur. De inwoners van Garderen zijn van harte welkom met vragen en/of opmerkingen. Aansluitend is daarna de bestuursvergadering. In juli en augustus zijn er geen vergaderingen in verband met de vakantie periode.

Dorpsvisie

Binnenkort volgt nieuwe info