Plaatselijk Belang Garderen behartigt de leefbaarheid van de inwoners van Garderen.

Ben jij ons nieuwe teamlid?

In ons team van enthousiaste bestuursleden zijn 2 vacatures vrij gekomen. Wij zoeken één bestuurslid die PR activiteiten ontwikkeld en begeleidt. En één bestuurslid die het secretariaat beheert.

Het bestuur onderhoudt contacten met de Garderenen, de provincie, de gemeente, de wethouders en politie. Maandelijks op een woensdagavond praat je mee over belangrijke onderwerpen die voor de inwoners van Garderen van belang zijn.

Interesse of heb je vragen over deze bestuursfuncties, laat even een berichtje achter via [email protected]

juni 2022

Inloopspreekuur

Het bestuur vergadert iedere derde woensdagavond van de maand om 20.00 uur in de Wardborg. Daarvoor is een inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur, waar je vragen of suggesties direct kunt bespreken.
Je kunt voor vragen of suggesties ook het schriftelijke contactformulier gebruiken.

 Omleiding vrachtverkeer om verkeersdrukte in Garderen te verminderen.

Natuurlijk willen we minder vrachtverkeer door Garderen !!

Duidelijke borden gaan helpen om het vrachtverkeer om Garderen heen te leiden.
Plaatselijk Belang heeft samen met GOV onlangs contact gehad met de gemeente en afgesproken dat deze borden zo spoedig mogelijk geplaatst worden op de belangrijkste invalswegen van Garderen.
mei 2022

Update Dorpsvisie Garderen 2030-2040

De Visie Garderen voor de komende jaren wordt steeds duidelijker.Binnenkort zullen we alle belangrijke onderwerpen presenteren aan onze inwoners. Onlangs hebben we uitvoerig gesproken met de gemeente ambtenaren over onze ideeën en plannen.

De volgende thema’s zijn nadrukkelijk aan de orde geweest.

  • Wonen & Bouwen,
  • Infrastructuur,
  • Zorg, Onderwijs & Samenleving,
  • Natuur, Toerisme & Milieu en
  • Recreatie & Vrije Tijd.

De volgende stap wordt het maken van een Dorpsagenda. Hierin wordt ook een heldere tijdlijn afgesproken die realistisch moet zijn voor alle betrokkenen. Wordt vervolgd!

mei 2022

Verkeersveiligheid bij De Wardborg en HC Bosstraat/schoolzone.

Plaatselijk Belang heeft overleg met de gemeente gehad om een aantal plekken in Garderen verkeersveiliger te maken. In de komende maanden worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Oversteek Wardborg.

Op bijgaande tekening/foto is aangegeven hoe de veiligheid wordt verbeterd.

Bijgaand plan is besproken met de provincie. Zij gaan meewerken aan het plaatsen van de waarschuwingsborden.

mei 2022

Oversteek H.C. Bosstraat en schoolzone

Ook hier zal op korte termijn de veiligheid voor onze kinderen verbeteren. Ook de school is enthousiast over dit initiatief.

Consultatiebureau in Garderen blijft open

Het consultatiebureau in het Medisch Centrum in Garderen opent tóch na de zomervakantie weer de deuren. Dat maakt de gemeente Barneveld bekend. Er is nu voor heropening besloten, in overleg met de GGD, Plaatselijk Belang Garderen en het medisch centrum. Daarmee komen gemeente en GGD nu terug op een eerder voorgenomen besluit begin dit jaar om het consultatiebureau in het dorp niet meer te heropenen.

ENQUÊTE.  Op basis van een enquête onder ouders met kinderen tot vier jaar, is nu toch door de gemeente Barneveld besloten het consultatiebureau in Garderen te behouden voor de toekomst.

Het consultatiebureau in Garderen heropent vanaf september. Tenminste één keer per maand is er een spreekuur van de jeugdverpleegkundige. Daarnaast is er tenminste eenmaal per twee maanden een spreekuur van een jeugdarts. Ouders kunnen bij het maken van een afspraak ook kiezen voor één van de andere locaties in de gemeente. Ouders kunnen bij een consultatiebureau terecht voor onder meer vaccinaties tegen kinderziekten, andere medische zorg en gratis advies.

mei 2022

 

Nu doorpakken met nieuwbouw in Garderen

De gemeente Barneveld heeft ‘eindelijk’ oog voor de behoefte aan nieuwe woningen in Garderen. Dat stelt voorzitter Ton van Krevel van Plaatselijk Belang. In zijn dorp slaat de vergrijzing de laatste jaren hard toe, maar daar stonden maar weinig nieuwe eengezinswoningen tegenover. Daar lijkt nu verandering te komen. ,,We hebben de indruk dat de gemeente ons nu echt op de radar heeft staan.”

Al jaren hamert Van Krevel op het belang van de vestiging van gezinnen in het dorp. Door de snel toenemende vergrijzing dreigen faciliteiten te verdwijnen, wat ten koste dreigt te gaan van de leefbaarheid en vitaliteit in het dorp. Lange tijd waren zijn oproepen, onder meer in deze krant, aan dovemansoren gericht. Zo voelde het althans voor Van Krevel.

Maar daar lijkt verandering in te komen. Vorige week kondigde wethouder Bennie Wijnne aan dat de gemeente meer aandacht zal besteden aan nieuwbouw in het dorp. Maandagavond werd de daad bij het woord gevoegd. ,,We hebben inderdaad met ambtenaren gesproken over mogelijke bouwlocaties”, aldus een tevreden Van Krevel. ,,Er lijkt nu eindelijk wat los te komen.”

Door de bijzondere ligging op de Veluwe is Garderen gebonden aan strenge provinciale regels. Nieuwbouw buiten de bebouwde kom ligt hierdoor lastig; de randen ervan vormen is een zekere rode lijn, waarbuiten geen nieuwe huizen mogelijk zijn. ,,In de bijeenkomst van maandag konden we het overal over hebben, dus ook over uitbreiding. Het was een bijeenkomst met een open vizier. Het lijkt erop dat er nu echt doorgepakt gaat worden.”

Momenteel wordt er weer gebouwd in Garderen, voor het eerst in jaren. Op de locatie van de voormalige hovenier Kloezeman aan de Koningsweg komen 26 woningen, op de plek van het oude dorpshuis De Koepel 14 stuks. Daar moeten de komende jaren twintig per jaar aan worden toegevoegd, als het aan Van Krevel ligt. ,,Het is goed dat er weer wordt gebouwd, want er was ook wel een inhaalslag nodig. Maar dan red je het met deze woningen alleen niet. Als er drie jaar niet is gebouwd, sta je toch alweer zestig in de min, als het ware. De wil bij de gemeente om snel te bouwen in Garderen is groter geworden. Nu heb je bouwplannen niet ineens morgen gerealiseerd, maar we hebben goede hoop dat we nu echt stappen kunnen gaan zetten.”

Plaatselijk Belang Garderen werkt al enige tijd aan een dorpsvisie. Die is bijna klaar. ,,Binnen nu en een paar maanden kunnen we die presenteren”, weet de voorzitter. ,,Daar hoort ook een dorpsagenda bij: een plan van de manier waarop die ideeën in de dorpsvisie tot uitvoer moeten worden gebracht. Hoeveel geld is er nodig? Welke mensen kunnen aan de slag en met welk mandaat? Die vragen zullen ook spoedig beantwoord worden.”

Belangrijk onderdeel van die dorpsvisie is ook de aanpak van de veelbesproken verkeerssituatie in het dorp. Dagelijks passeert er een groot aantal zware vrachtwagens, maar ook hier lijkt een doorbraak aanstaande, aldus Van Krevel. ,,Inmiddels zijn we zover dat we vrachtverkeer met bebording om het dorp proberen te geleiden.”

Tegelijk is de wil er bij zowel de gemeente Barneveld als de provincie Gelderland (de wegbeheerder van het traject tussen de rotondes bij Gasterij Zondag en Uddel) om de maximumsnelheden te verlagen. De hele bebouwde kom zou 30 kilometer per uur moeten worden en de toegangswegen vanuit Voorthuizen/Stroe en Uddel 60. ,,Dit alles om Garderen minder aantrekkelijk te maken voor vrachtverkeer. De navigatiesystemen zouden hierdoor automatisch aangepast worden, waardoor ze om het dorp heen rijden. Voor het traject tussen Garderen en Uddel moet er nog wel gesproken worden met de gemeente Apeldoorn. Maar laten we nu eerst dat aanpakken waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. Zo moet Garderen stukje bij beetje vitaler worden.”

Jannes Bijlsma (Barneveldse krant) – april 2022

Parkeren bezoekers/toeristen in Garderen

Het is van groot belang dat bezoekers van ons dorp makkelijk een parkeerplaats kunnen vinden. Ook de vele auto’s met fietsdragers moeten naar een goede parkeerplek verwezen worden.

Plaatselijk Belang Garderen heeft samen met het GOV bij de gemeente gesproken om daarvoor op korte termijn een definitief parkeerplan te ontwikkelen, waarmee ook de parkeerplaatsen doormiddel van permanente geplaatste borden in beeld blijven. De laatste jaren werd dit aangegeven met (tijdelijke) gele borden die net voor de zomer geplaatst werden

In het contact met de gemeente is aangegeven dat de uitvoer van dit parkeerplan beslist ruim voor de zomer geregeld moet zijn.

febr. 2022

Plaatselijk Belang Garderen gaat in gesprek met de provincie.

PBG heeft al tijden aangedrongen bij de gemeente om tot een afspraak te komen met de provincie om duidelijke afspraken te maken over de verkeersintensiteit in ons dorp. PBG wil tot een afdoende aanpak komen om de vrachtwagens die niets te zoeken hebben in Garderen de doorgang te beletten.

Omdat de provinciale weg N310 onder het beheer valt van de provincie, is deze naast de gemeente ook gesprekspartner om de jaren slepende kwestie voor elkaar te krijgen. Inmiddels liggen er 2 uitvoerige onderzoek rapporten die de onveiligheid in Garderen bevestigen.

In februari 2022 is het dan zover en is de PBG uitgenodigd om naast de gemeente met de provincie om tafel te gaan.

febr. 2022
Dorpsstraat in Garderen is nu veiliger.
Het heeft “even” geduurd, maar de Dorpsstraat in Garderen is vanaf november dit jaar voor de voetgangers een stukje veiliger geworden.
Een flink gedeelte van het voetpad werd daar, onder andere, gebruikt als parkeerplaats voor auto’s.
Samen met GOV heeft Plaatselijk Belang met de gemeente veel contact gehad om de veiligheid in de Dorpsstraat voor voetgangers te verbeteren.
Wij zijn blij dat dit nu eindelijk voor elkaar is ook al omdat veel inwoners hierover hun zorg hebben uitgesproken.
Met de afbakening doormiddel van paaltjes is nu duidelijk aangegeven dat dit een voetpad is.
Zoals gezegd: de Dorpsstraat is nu veiliger.
nov. 2021

60 vrachtwagen-bedrijven hebben van de Gemeente een brief ontvangen om niet door Garderen te rijden

60 vrachtwagen-bedrijven zijn na de zomer in beeld gebracht door ter plekke de gegevens te noteren van de eigenaren.

Kort geleden hebben deze bedrijven een brief van de gemeente gehad, ondersteund door GOV en Plaatselijk Belang Garderen om niet door Garderen te rijden als deze bedrijven daar niet hoeven te zijn. Een verkorte versie van deze brief.

De kern van Garderen is grotendeels ingericht als 30 km/uur zone. Binnen deze zone maken fietsers en gemotoriseerde voertuigen samen gebruik van de rijbaan. De rijbanen zijn relatief smal en vooral de T-splitsing Dorpsstraat-Bakkerstraat is door de krappe vormgeving niet ingericht voor veelvuldig gebruik door vrachtverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de veiligheid van met name fietsers hierbij in het geding komt. Iedere (ongewenste) vrachtwagen zorgt voor onveiligheid en veel ergernis en dit komt ook niet ten goede aan de bedrijfsnaam van de betreffende ondernemer. Gebleken is dat voor de twee meest gebruikte routes een goed alternatief aanwezig is, onder andere door de aanleg van de rondweg om Voorthuizen.

Deze alternatieve geschikte routes zijn groen/rood gestippeld weergegeven op bijgaande afbeelding.

Inmiddels heeft het bestuur weer contact gezocht met wethouder H van Daalen van de gemeente Barneveld. Wederom is gevraagd wanneer de afspraak met de provincie plaats gaat vinden. (het betreft namelijk ook provinciale wegen) Dit is al eerder toegezegd.

Wordt vervolgd!

okt. 2021

Muziekschool start 1 december lessen in Garderen

GARDEREN/BARNEVELD Muziekschool Barneveld start vanaf woensdag 1 december met muzieklessen in dorpshuis De Wardborg in Garderen. In eerste instantie kunnen alleen leerlingen die piano of gitaar spelen, straks lessen volgen in Garderen, maar de bedoeling is dat er op termijn ook lessen op andere instrumenten volgen.

Dat meldt Petra Luteijn namens de muziekschool, die momenteel al muzieklessen aanbiedt op de muziekschool aan het Theaterplein in Barneveld en in dorpshuis De Eng in Voorthuizen. De wens om ook in Garderen lessen aan te bieden, leeft in het dorp volgens haar al langer. ,,Al sinds de realisatie van het nieuwe dorpshuis aan de Koningsweg, zijn er plannen voor. En er is in het nieuwe pand ook een goede ruimte voor muzieklessen beschikbaar’’, zegt Luteijn. ,,Door de coronacrisis hebben de voorbereidingen om te kunnen starten langer geduurd dan gepland, maar nu is het zover dat we daadwerkelijk kunnen starten.’’

De muziekschool start ,,rustig’’ met lessen voor piano- en gitaarleerlingen. ,,Op basis van een eerder gehouden enquête in het dorp, weten we dat onder Garderenen de meeste vraag is naar lessen op deze twee instrumenten. Als op een later moment ruimte is om uit te breiden, kijken we welke instrumenten we nog meer willen aanbieden. Dat is ook afhankelijk van onder meer opbergruimte en , bijvoorbeeld in het geval van slagwerk, isolatie. Eerst willen we gewoon starten en zorgen dat iedereen in Garderen op den duur weet dat we in het dorp actief zijn.’’

Wat wel snel uitgebreid kan worden, is het cursusaanbod voor kinderen. Zo wil de muziekschool op korte termijn aan de slag met muziekcursussen Muziek op Schoot (voor ouders en kinderen tot vier jaar) en Kinderen Ontdekken Muziek (KOM) voor kinderen uit groep drie tot en met zes. ,,Die cursussen kunnen feitelijk van start gaan, zodra we hier voldoende aanmeldingen voor hebben.’’

bron: Barneveldse krant