Garderens Volkslied

Garderens volkslied

Op Gelders hoge Veluwe, daar ligt een dorpje klein.

Met weinige bewoners, in taal en zeden rein.

Daar ligt ons dorpje Garderen, wel wijd en zijd bekend.

Beroemd om zijn historie, van zuid tot noorderend.

 

O, oude grijze toren, door d’ eeuwen al verweerd.

Wat hebt gij vele stormen, en regen getrotseerd

O, erfstuk onze vaderen, kunststuk van vroeger bouw.

Gij zijt voor ons het teken, van ’s Heeren goed en trouw!

 

In ons eenvoudig dorpje, doet men aan weelde niet.

Maar ook kent men geen zorgen, geen armoed’ of verdriet.

Al vroeg bij ’t ochtendgloren, dan gaan wij aan het werk.

Aan ’t werk op veld en akker, maakt ons gezond en sterk.